×

the british council

Goodbiz podpiramo, ker verjamemo, da ima podjetništvo moč spreminjanja sveta na boljše. Da lahko podjetja, ki uresničujejo to poslanstvo, rastejo in razvijajo potrebujejo primerno podporo in skupnost za izmenjavo izkušenj in znanja. Potrebujejo pa tudi investicije, ki jim bodo pomagale pri nadaljnji rasti in razvoju. 

Zato podpiramo program Goodbiz in bomo aktivno sodelovali pri uresničevanju njegovega poslanstva.

Skozi delo British Council na področju podjetništva z družbenim učinkom želimo spoodbuditi podjetnike k iskanju novih načinov poslovanja in podjetništva, ki prispeva k reševanju sodobnih evropskih ekonomskih in družbenih izzivov, predvsem za mlade, brezposelne in skupine z manj priložnostmi. 

Naša področja dela zajemajo: 

delo s podjetniki z družbenim učinkom, skupnostmi, šolami, univerzami, inštituti, javnimi agencijami in nevladnimi organizacijami; 

omogočamo priložnosti za mreženje in razvoj partnerstev v okviru mednarodnih dogodkov in obiskov Združenega kraljestva; 

razvijamo programe, ki podpirajo rast in razvoj podjetij z družbenim učinkom; 

raziskujemo različne oblike finančne podpore ter spodbujamo investiranje z družbenim učinkom; 

poglabljamo razumevanje in povezujemo ključne deležnike za izmenjavo izkušenj in razprave o javnih politikah.


Kontakt: The British Council

goodbizinfo.

Kaj se dogaja pri nas, na Balkanu, v Evropi in globalno na področju podjetništva z družbenim učinkom? Za vse, ki želite biti na tekočem, potrebujete navdih in iščete najboljše priložnosti.