×

cene štupar

Cene Štupar – CILJ se skozi svoje aktivnosti z lahkoto poistoveti z Goodbiz idejo, da je podjetništvo pravo orodje za reševanje današnjih družbenih in okoljskih izzivov. Goodbiz podpiramo, ker verjamemo v povezovanje, ki bo obrodilo ideje, ki bodo imele pomemben družbeni učinek, kot ga imajo ideje, ki se kalijo v našem FERFL programu. Verjamemo v vključujočo ekonomijo, ki jo Goodbiz promovira, in tudi sami delujemo na področju sodelovalne ekonomije. Zaradi vsega naštetega smo z veseljem Goodbiz glasniki.

Naše poslanstvo temelji na vključevanju najširšega kroga ljudi v vseživljenjsko učenje, da z našo pomočjo v spodbudnem okolju razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno življenje in delo.

Vizija sodelavcev javnega zavoda Cene Štupar – CILJ je, da v osrednjeslovenski regiji postanemo ključna izobraževalna organizacija za razvoj in izvajanje programov za potrebe gospodarstva, medkulturnega in medgeneracijskega povezovanja. Programi, ki jih nudimo, so osnovna in srednje šole za odrasle, interkulturni center, izobraževanja, usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije, podporno okolje za podjetništvo (DPlac in Ferfl), koncesijsko storitev za trg dela, večgeneracijski center Ljubljana – N'šPlac in še mnogo drugih projektov. 

Naše vrednote so naslednje: spoštovanje je podlaga, na kateri so zgrajeni vsi osnovni družbeni odnosi. Vsakega človeka, ne glede na to, kakšen je in kaj je naredil, je treba spoštovati že samo zato, ker je človek. Spoštovati moramo tudi njegov prostor in njegove potrebe. Ravnanje po lastni intuiciji, ki ne zavaja in ne laže, je poštenost

Strokovnost je pri našem delu nekaj samoumevnega, saj vsak izmed nas dobro pozna svoje področje dela in znanje nenehno izpopolnjuje. Vsako situacijo analiziramo in jo poskusimo pozitivno rešiti. Probleme rešimo, ker se jih lotimo konstruktivno in smo pri svojem ravnanju pozitivno naravnani. Želimo, da tudi udeleženci prihajajo k nam pozitivno naravnani, saj je to edini pristop, ki vodi do uspeha. V našem zavodu gojimo prijazno komunikacijo in skrbimo, da smo drug drugemu dostopni. Pri sporazumevanju na delovnem mestu, z udeleženci in v vsakdanjih medosebnih odnosih uporabljamo jezik, ki ga sogovornik razume. Znamo aktivno poslušati ter se vživeti v različne življenjske situacije. Vrata našega zavoda so odprta za vse. 

Kontakt: Cene Štupar Ljubljana
Telefon: 030 704 364

goodbizinfo.

Kaj se dogaja pri nas, na Balkanu, v Evropi in globalno na področju podjetništva z družbenim učinkom? Za vse, ki želite biti na tekočem, potrebujete navdih in iščete najboljše priložnosti.