×

ifua

Goodbiz podpiramo, ker verjamemo, da v Sloveniji opravlja podobno poslanstvo kot SEEDS program na Madžarskem, torej podpira podjetja z družbenim učinkom, da se bolje pripravijo na investicije s tem, da jim omogoča dostop do poslovnega znanja, podporo pri pripravi na predstavitev pred investitorji in priložnosti za predstavitev pred investitorji. 

Upamo, da bomo tudi s sodelovanjem v programu Goodbiz prispevali k razvoju uspešnih zgodb podjetništva z družbenim učinkom skozi izmenjavo izkušenj ter povezovanjem udeležencev v obeh programih. 

Organizacija IFUA Nonprofit Partner je madžarska organizacija, ustanovljena leta 2009 na pobudo IFUA Horvath & Partners. Vizija organizacije je ’pomagati tistim, ki pomagajo’. To IFUA Nonprofit Partner počne tako, da pomaga neprofitnim organizacijam izboljšati učinkovitost pri naslavljanju pomembnih družbenih izzivov.

Do danes je organizacija koordinirala več kot 40 svetovalnih projektov v štirih državah ter izvedla 40 izobraževalnih dni in več kot 20 predavanj tako neprofitnim kakor tudi profitnim organizacijam. V 3 prostovoljskih mentorskih programih so več kot 15 nevladnih organizacij povezali s 30 prostovoljskimi poslovnimi mentorji in mentorji študenti.  

Danes organizacija razvija svoj največji prostovoljski program v sklopu SEEDS programa, ki je namenjen podpori madžarskim socialnim podjetnikom, da se pripravijo na kredite in/ali nastop pred investitorji. V sklopu programa več kot 90 prostovoljskih mentorjev podpira 67 socialnih podjetnikov, ki so vključeni v program. 

Ekipo IFUA Nonprofit Partner sestavljajo posamezniki in posameznice, ki imajo bogate izkušnje iz neprofitnih organizacij in podjetij, kar zagotavlja, da identificirajo najpomembnejša znanja, ki jih potrebujejo neprofitne organizacije ter da ustvarja mostove med neprofitnimi organizacijami in gospodarstvom. 

Kontakt: Katalin Porubcsánszki
Telefon: +36303828844

goodbizinfo.

Kaj se dogaja pri nas, na Balkanu, v Evropi in globalno na področju podjetništva z družbenim učinkom? Za vse, ki želite biti na tekočem, potrebujete navdih in iščete najboljše priložnosti.